ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Director 

ಡಾ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ವಿ, ಎಂ.ಡಿ, ಡಿ.ಎಂ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಡೀನ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

ಎನ್.ಎಚ್.206, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ - 577201

ದೂರವಾಣಿ: 08182 - 229933

ಮೇಲ್ ಐಡಿ: simsshivamogga@gmail.com