ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಧಿವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ

1. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ : 

a) ವಿದಿ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.

b) ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ವಿಷತ್ವ, ಮಾರಕ ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಷ/ವಿಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ.

c) ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು: 

i) ನ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯ ಸಂಬಂದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು; ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ/ಅಪರಾಧದ ಆಯುಧಗಳು/ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ  ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ii) ಪೋಲೀಸ್/ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಆಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಶೀಲನೆ.

iii) ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕುಡಿತ, ಗಾಯ, ವಯಸ್ಸು, ಸಾವಿನ ಕಾರಣದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು.

iv) ತಜ್ಞ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುವುದು.

 

d) ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ:

* ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.

 

e) ನಮ್ಮ ದ್ಯೇಯ :

* ಕಲಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು  ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ   ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

 

2. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳು :

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು - ವಿವರ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - ವಿವರ
ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು - ವಿವರ

 

3. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು :

a) ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ :

* ಅನುಭವಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು.

* ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ.

* ಸಂಘಟಿತ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ.

* ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು OHP ಮತ್ತು LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

* ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ:

i) ನಿಯಮಿತ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೊಠಡಿ.

ii) ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂದ ಪ್ರತಿ ವಷð ಸುಮಾರು 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ- ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

iii) ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂದ ಪ್ರತಿ ವಷð ಸುಮಾರು 1000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳು/ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

b) ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ/ ಸಾಮಾನ್ಯ :

* ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

* ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶವಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 12 ಮೃತ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ.

* ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಎಂಬಾಮಿಂಗ್.

* ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ (COVID-19 ಸೇರಿದಂತೆ) ಸೋಂಕಿತ ಮೃತ ದೇಹಗಳ ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್.

* ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ .

* ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ.

* ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದೃಡೀಕರಣ.

* ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯುವುದು.

* ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂದ / ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.

 

 

4. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಪದವಿಪೂರ್ವ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು):

a) ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

b) ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ವಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ:

i) ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು.
ii) ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು.
iii) ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆ.
iv) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಗಳು.
v) ಸಮಗ್ರ ಬೋಧನೆ.
vi) ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅವಧಿಗಳು.
vii) ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು.
viii) ಅಪರಾಧ ದೃಶ್ಯ ಭೇಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

 

5. ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುದಾನಗಳು:

 

6. ಪ್ರಕಟಣೆ (ಅನುಬಂಧ-1) :

 

SL. No.

Faculty Name

Publication in Vancouver referencing style.

Pubmed

Scopus

Mention other Indexing

National/

International

Yes/No

Yes/No

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

Dr. Veeresh M R

 

Professor and Head

1. Veeresh MR, Chidananda PS.3-year Retrospective study of Forensic and Psychosocial aspects in alleged assailants of Sexual offences. Indian Journal of Forensic Medicine and Pathology.2011; 4(2):73-77.

No

No

Index Copernicus

National

2. Veeresh MR. Study of unnatural death and harrassment in women of reproductive age group. Journal of South India Medicolegal Association.2012; 4(1); 3-7

No

No

Index Copernicus

National

3. Veeresh MR, Chidananda PS. Organo-Chlorine Pesticide Fatalities- A Retrospective Study. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology.2013;7(1);

No

No

Index Copernicus, EMBASE, CAS

National

4. Chidananda PS, Veeresh MR, Dileep Reddy. Cytological Detection of Vaginal Epithelial Cells by Three Diffrent Stains - Forensic Investigative Tool in Sexual Assault. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology.2016;10(2); 225-228.

No

No

Index Copernicus, EMBASE, CAS

National

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Chidananda P S

 

Associate Professor

1.Venkata Raghava, Chidananda PS, Devadass PK. Study of Fatal Cases of Industrial Accidents - Autopsies conducted at Victoria Hospital. Journal of Karnataka Medico-Legal Society. 2007, 16(20): 4-8

No

No

-

National

2. Chidananda PS, Sainath TV. Assessment of attempted suicides among middle aged and elderly. Journal of South India Medicolegal Association.2011; 3(1); 9-13

No

No

Index Copernicus

National

3. Chidananda PS, Veeresh MR, Ranjitha B. Assessment of antisocial behaviour among children. Journal of South India Medicolegal Association.2012; 4(2):50-54.

No

No

Index Copernicus

National

4. Chidananda PS, Veeresh MR, Dileep Reddy. Cytological Detection of Vaginal Epithelial Cells by Three Different Stains - Forensic Investigative Tool in Sexual Assault. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology.2016; 10(2); 225-228.

No

No

Index Copernicus, EMBASE, CAS

National

5. Rao CP, Shivappa P, Mothi VR. Fatal Snake bites – Sociodemography, latency pattern of injuries; Journal of Occupational Medicine and Toxicology; 2013: 8(1): 7: DOI: 10.1186/1745-6673-8-7. PMID: 23522302.

Yes

No

-

International

6. Chidananda PS, Lohith Kumar R, Raksha R et.al., Awareness, Attitude and Approach of Rural Public to Snakes & Snake Bites. Journal of Indian Academy of Forensic Medicine; 2018: 40(1):96-101.

No

Yes

IndMED, Indian Citation Index

National

 

 

 

03

 

 

 

Dr. Shashikantha Naik C R

 

Assistant Professor

1.Shashikantha Naik CR, Venkata Raghava S. Study of Post Mortem Interval Using Entomological Evidence.2017.1;105-110.

No

No

 

 

2. Yogesh C, Shashikantha Naik CR. Study on the Profile of Sexual Assault Survivors for a Period of 2 Years in Victoria Hospital, Bangalore.2017.2;132-135.

No

No

 

 

3. Shashikanth Naik CR, Lohith Kumar, Venkata Raghava, Abhishek Yadav, Kulbhushan Prasad. Study of Fly Species Composition in Human Decomposed Bodies A Prospective Study for 2 Years.

No

No

 

 

 

7. ಸಿ.ಎಂ.ಇ / ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ:

ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ / ಕಾರ್ಯಾಗಾರ :

* ಸಾವಿನ ಮರಣದ ಕಾರಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ - 2008, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದ ವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ D.C ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ.
* ಮಾನವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು - 2008, ಡಿಎಆರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ.
* ದೈನಂದಿನ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - 2009, IMA ಕಡೂರು-ಬೀರೂರು ಶಾಖೆ.
* ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂದ ಶವಪರೀಕ್ಷೆ: ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು - 2010, IMA ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಾಖೆ.
* ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ - 2011 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
* ಸಾವಿನ ಮರಣದ ಕಾರಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢೀಕರಣ - 2013, IMA ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
* ಛೇದನ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು CME ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್-2015 ರಲ್ಲಿ ಶವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು.
* ಪಿಟಿಎಸ್ ಕಡೂರ್ - 2017 ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ.
* ಪಿಟಿಎಸ್ ಕಡೂರ್ - 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೂಲಗಳು.

 

8. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ/ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳು:

 

SL. No

Faculty Name

Medical Educator training/ research methodology

Date

From

To

01

Dr. Veeresh M R

Professor and Head

Revised Basic Course Workshop & AETCOM at SIMS, Shimoga

28.12.2021 to 30.12.2021

02

Dr. Chidananda P S

Associate Professor

Revised Basic Course Workshop & AETCOM at SIMS, Shimoga

16.08.2021 to 18.08.2021

03

Dr. Shashikantha Naik C R

Assistant Professor

Revised Basic Course Workshop & AETCOM at SIMS, Shimoga

28.12.2021 to 30.12.2021

 

9. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು/ ಸಾಧನೆಗಳು/ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು :

* ಡಾ. ವೀರೇಶ್ ಎಂ ಆರ್, ಪೋಸ್ಟ್-ಡಾಕ್ಟರಲ್ 'ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

* ಡಾ. ಚಿದಾನಂದ P S - MD ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ನೇ gÁåAPï 2008 ರಲ್ಲಿ RGUHS ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.      

 

10. ಔಟ್-ರೀಚ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

* ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖೇನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.

* Exhumations (ವೈದ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂದ).

 

11. ಸಂಪರ್ಕ :

ವಿಧಿವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577201.

ಇಮೇಲ್: simsforensic@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-11-2022 09:58 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080