ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ

1. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ :       

     

        ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ 1 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

        ವೈರಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು (VRDL) ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.

 

         ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಮೆಕ್‌ಗಾನ್ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದೆ.

 

2. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳು :

    ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು        - ವಿವರ
    ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - ವಿವರ
    ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು   - ವಿವರ

 

3. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು :

ಎ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ
1 BACT ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಟೆಕ್ 2 ವಿಧಾನದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ
2 RT-PCR ನಿಂದ HIV ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
3 IDSP ವಿಭಾಗ - ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಪತ್ತೆ
  ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರಾ
  ಮಂಪ್ಸ್
  ದಡಾರ
  ಹೆಪ್-ಎ
  ಹೆಪ್-ಇ
  ವೇಲ್-ಫೆಲಿಕ್ಸ್
ಬಿ. ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ
4 ಸೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್
  ವೈಡಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
  RPR ಪರೀಕ್ಷೆ
  ASO ಪರೀಕ್ಷೆ
  ಆರ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ
  HbSAg ಪರೀಕ್ಷೆ
  HCV ಪರೀಕ್ಷೆ
  ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ
  ಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೇನ್ ಮತ್ತು ZN ಸ್ಟೇನ್
  KOH ಮೌಂಟ್
C. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಟ್ಟಡ
5 VRDL
  ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ - RT-PCR
  ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಎ ಆರ್ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್
  ಇನ್ಲುಯೆಂಜಾ ಬಿ ಆರ್ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್
  ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ - ಆರ್ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್
  ಡೆಂಗ್ಯೂ - IgM & NS1 Ag
  ಚಿಕುನ್‌ಗುನ್ಯಾ - IgM ಎಲಿಸಾ
  ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ - IgM ಎಲಿಸಾ

 

4. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಪದವಿಪೂರ್ವ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು):

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುಜಿ  ಪಿಜಿ
1 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳು
2 ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ (SGD) ಜರ್ನಲ್ ಕ್ಲಬ್
3 ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಲಿಕೆ (SDL) ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ
4 ಕೌಶಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, BSc AHS ಮತ್ತು MBBS ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

 

5. ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುದಾನಗಳು:

 

 

6. ಪ್ರಕಟಣೆ (ಅನುಬಂಧ-1) :

 

Sl.    No Faculty Name Publication in Vancouver referencing style Pubmed Scopus Mention Other indexing National / International
Yes/No Yes/No
1 DR.HALESH.L.H 1. Halesh.L.H et.al Multi drug resistant salmonella typhi in Hubli.  Indian Journal of medical microbiology (1998) 16(4) : 185 - - - National
2. Halesh.L.H. et.al Subconjunctival Dirofilariasis in India.  South East Asian of TROPMED June 2001,vol.32 No:2  - - - International
3. Halesh.L.H. et.al False positive widal test in malaria  The Indian practitioner : August 2004, Vol.57, No.8 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
4. Halesh.L.H. et.al Listeria moncytogenes meningitis : an uncommon oportunistic infection in HIV / AIDS. The Indian Journal of Pathology & Microbiology.    July 2007, Vol.50, No:3 No Yes  Sciences citation index expanded National DOAJ, IndMED
5. Halesh.L.H. et.al Significance of isolation and drug susceptibility testing of non-candida albicans species causing oropharyngeal candidiasis in HIV patients. SouthEast Asian J Trop Med Public Health,May 2008, Vol 39, No.3 - - - International
6. Halesh.L.H. et.al Virulence factors, Serotypes and Antimicrobial Suspectibility Pattern of Escherichia coli Urinary Tract Infections. Al Ameen J Med Sci, 2009, Volume 2, No.1:47-51 - - Not Indexed -
7. Halesh.L.H. et.al Correlation of CD4 count & diagnostic profile of cryptococcal meningitis among HIV infected patinets. The Indian practitioner August 2011, Vol 64, No.8 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
8. D E Premalatha, Mallikarjun Koppad, L H HaleshThe Bacterial Profile and Antibiogram of Neonatal Septicaemia in a Tertiary Care Hospital International Journal of Recent Trends in Science And Technology, ISSN 2277-2812 E-ISSN 2249-8109, Volume 10 Issue 3, 2014 pp 451-455 No No Index Copernicus  International
9. Misbah Najam, Prakash. N, Halesh L.H, Siddesh K.C Bacterial diversity and antimicrobial resistance in Surgical site infections: A challenge to be tackled at the earliest!, Indian J Microbiol Res 2015;2(4):206-209 No No Index Copernicus  Google Scholar National
10. Misbah Najam, Mallikarjun Koppad, Halesh L H    Detection of Carbapenem Resistance in Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Eshcherichia Coli Isolates in a Tertiary Care Hospital, Indian Journal of Microbiology Research 2015;2(3):138-141 No No Index Copernicus  Google Scholar National
11. Mallikarjun Koppad, Prameshwar S, Halesh L H  Detection of inducible clindamycin resistance in staphylococcus aureus and CONS at tertiary care hospital, Indian J Microbiol Res 2015;2(4):192-197 No No Index Copernicus  Google Scholar National
12. D E Premalatha, K C Siddesh,                    L H Halesh Antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens in a tertiary care hospital, International Journal of Recent Trends in Science And Technology, ISSN 2277-2812 E-ISSN 2249-8109, Volume 13, Issue 3, 2015 No No Index Copernicus  International
13. Arundathi H A, Mallikarjun Koppad, Halesh L H Coexistence quinolone resistance and extended spectrum beta lactamase producation in urinary isolates of Eschrichia coli- an emerging challenge to antimicrobial prescribing pattern Indian J Microbiol Res 2016;3(4):359-362 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
14. Prakash N, Arundati H A, Halesh L H Evaluation of Rapid screening methods in the diagnosis of urinary tract infections Indian Journal Microbiology Research,  January-March-2018:5(1):20-23 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
15. Vedavati B I, Halesh L H, Mallikarjun Koppad  Study of the virulence factors & antimicrobial susceptibility profile of Staphylococcus aureus isolated from clinical samples at tertiary care center.  Tropical Journal of Pathology & Microbiology March 2019/Vil 5/Issue 3 6(1):61-65 Yes Yes - National
16. Vedavati B I, Halesh L H,                   Mallikarjun Koppad Detection of different Beta lactamases & their co-existence in gram negative bacteria isolated from clinical samples at a tertiary care center.  Indian journal of microbiology research, January - March 2019, 6(1):61-65 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
17. Vedavati B I, Halesh L H, Mallikarjun Koppad Bacterial flora on hands of nursing staff as a source of health care associated infections at a tertiary care center. Indian journal of microbiology research January - March 2019, 6(1):30-34 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
18. Mallikarjun Koppad, Vedavati B I, Halesh L H  Prevalence of the aerobic infections among cases of skin grafting in a tertiary health care center. Indian journal of microbiology research April-June 2019;6(2):101-105 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
19. Halesh. L H et.al Speciation and Anti-Microbial Susceptibility Pattern of Enterococcal Isolates from Various clinical Samples with Special Reference to Vancomycin Resistance.  Journal of Microbiology and Related Research January – June 2019 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
20. Halesh.L.H. et.al Vancomycin Resistance among Methicillin Resistant Staphylococci Isolated from Different Clinical Samples at ‘Tertiary Care Hospital’. Journal of Microbiology and Related Research January – June 2019 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
21. Halesh.L.H.et.al Vancomycin resistance among Methicillin resistant Staphylococci isolated from different clinical samples at tertiary care hospital". Journal of Microbiology and Related Research,Volume 5, Number 1 (Jan-June) 2019 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
23. H.A.Arundathi, N.Prakash, L.H.Halesh, K.C.Siddesh Prevalence of high level gentamicin reistance among the clinical isolates of enterococcus species - Pure Appl. Microbiol 2022; 16(2): 1004 - 1009, Article No. 7293, Received :06/09/2021, Accepted : 18/02/2022, Published on line : 17/05/2022 No No Embase, DOAJ International
2 DR.SIDDESH.K.C 1. Siddesh.K.C One year bacteriological study of diabetic foot infections and its antibiogram, Journal of Pure and Applied Microbiology 6(3):1461- 1464 · September 2012 No YES, DOAJ - International
2. Prakash N , Mallikarjun Koppad, L.H.Halesh False Positive Widal Reactions in Patients with Malaria the Diagnostic Chalenges and Public Health Implecations Indian Journal of Public Health Research and Development July-September 2014,Vol-5, No.3  No No Not Indexed International
3. Misbah Najam, Prakash N, Halesh.L.H, Siddesh.K.C Bacterial diversity and antimicrobial resistance in Surgical site infections: A challenge to be tackled at the earliest!, Indian J Microbiol Res 2015;2(4):206-209 No No Index Copernicus    Google scholar National
4. Misbah Najam,Mallikarjun Koppad, Halesh.L.H, Siddesh.K.C  Detection of Carbapenem Resistance in Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Eshcherichia Coli Isolates in a Tertiary Care Hospital, Indian Journal of Microbiology Research 2015;2(3):138-141 No No Index Copernicus    Google scholar National
5.Mallikarjun Koppad, Parameshwar, Halesh.L.H, Siddesh.K.C Detection of inducible clindamycin resistance in staphylococcus aureus and CONS at tertiary care hospital, Indian J Microbiol Res 2015;2(4):192-197 No No Index Copernicus    Google scholar National
6. D.E.Premalahta, K.C.Siddesh, L.H.Halesh  Antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens in a tertiary care hospital, International Journal of Recent Trends in Science And Technology, ISSN 2277-2812 E-ISSN 2249-8109, Volume 13, Issue 3, 2015 No No Index Copernicus     International
7. Siddesh.K.C, Halesh.L.H  Vancomycin resistance among Methicillin resistant Staphylococci isolated from different clinical samples at tertiary care hospital". Journal of Microbiology and Related Research,Volume 5, Number 1 (Jan-June) 2019 No No Index Copernicus     National
8. Siddesh.K.C, Halesh.L.H Speciation and anti-microbial susceptibility pattern of Enterococcal isolates from various clinical samples with special reference to Vancomycin resistance "Journal of Microbiology and Related Research,Volume 5, Number 1 (Jan-June) 2019 No No Index Copernicus     National
9. H.A.Arundathi, N.Prakash, L.H.Halesh, K.C.Siddesh  Prevalence of high level gentamicin reistance among the clinical isolates of enterococcus species - Pure Appl. Microbiol 2022; 16(2): 1004 - 1009, Article No. 7293, Received :06/09/2021, Accepted : 18/02/2022, Published on line : 17/05/2022 No No Embase,                 DOAJ International
3 DR.MALLIKARJUN KOPPAD 1. Mallikarjun Koppad Genital ulcer caused by Penicillium marneffeiin an HIV-Infectedpatient Sex Tansm Infect 2007;83:249-250 Yes No - International
2. D.E.Premalatha, Mallikarjun Koppad, L.H.Halesh The Bacterial Profile and Antibiogram of Neonatal Septicaemia in a Tertiary Care Hospital International Journal of Recent Trends in Science And Technology, ISSN 2277-2812 E-ISSN 2249-8109, Volume 10 Issue 3, 2014 pp 451-455 No No Index Copernicus     International
3. Prakash N , Mallikarjun Koppad, L.H.Halesh False Positive Widal Reactions in Patients with Malaria the Diagnostic Chalenges and Public Health Implecations Indian Journal of Public Health Research and Development July-September 2014,Vol-5, No.3  No No Not Indexed International
4. Mallikarjun Koppad, Parameshwar S, Halesh L H  Detection of inducible clindamycin resistance in staphylococcus aureus and CONS at tertiary care hospital Indian J Microbiol Res 2015;2(4):192-197 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
5. Misbah Najam, Mallikarjun Koppad, Halesh.L.H Detection of carbapenem Resistance in Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Eshcherichia Coli Isolates in a Tertiary Care Hospital Indian Journal of Microbiology Research 2015;2(3):138-141 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
6. Manjunath M, Mallikarjun Koppad, Dadapeer Clinicomycological study of Dermatomycosis in a tertiary care hospital Indian Journal of Microbiology Research 2016;3(2):190-193 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
7. Arundathi H A, Mallikarjun Koppad, Halesh.L.H  Coexistence quinolone resistance and extended spectrum beta lactamase producation in urinary isolates of Eschrichia coli- an emerging challenge to antimicrobial prescribing pattern Indian J Microbiol Res 2016;3(4):359-362 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
8. Detection of deffierent beta lactamase and their co-existence in gram negative bacteria isolated from clinical samples at a Tertiary care centre Indian Journal of Microbiology Research, January-March 2019;6(1):61-65 No No Copernicus    Google scholar, Indian citation index National
9. Vedavati B I, Halesh.L.H,                          Mallikarjun Koppad Study of the virulence factors & antimicrobial susceptibility profile of Staphylococcus aureus isolated from clinical samples at tertiary care center.  Tropical Journal of Pathology & Microbiology March 2019/Vil 5/Issue 3 6(1):61-65 Yes Yes - National
10. Mallikarjun Koppad, Halesh.L.H, Gangadhar.K.S  Praveen Kumar M  Seroprevalence of IgG Antibody Against SARS-Cov-2 Among Health Care Workers of Shimoga Institute of Medical Sciences, Shivamogga, Karnataka Koppad M et al., RIMS 2021;11(4):208-213 No No Not Indexed National
4 DR.PREMALATHA.D.E 1.  D.E.Premalatha, Mallikarjun Koppad, L.H.Halesh The Bacterial Profile and Antibiogram of Neonatal Septicaemia in a Tertiary Care Hospital. International J.of Recent Trends In Science and Technology,Volume 10, Issue 3, 2014 pp 451-455 No No Index Medicus International
2.  D.E.Premalatha, K.C.Siddesh, L.H.Halesh Antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa strains isolate from clinical specimens in a tertiary care hospital. International J.of Recent Trends In Science and Technology No No Index Medicus International
3. D.E.Premalatha, Prakash N Seroprevalence of Brucellosis in a Tertiary care Hospital in Shimoga, Karnataka  Volume:4, Issue:5, May-2015, IISN.No.2279-8179 Yes No - -
4.  D.E.Premalatha, Vijetha Sajjanar, Halesh.L.H Antibiotic susceptibility pattern of bacterial uropathogens isolated from patients at a tertiary care hospital. Indian J Microbiol Res 2017;4(3):341-345 No No Index Copernicus Google Scholar National
5.  D.E.Premalatha, Vijetha Sajjanar Prevalence and antibiotic susceptibility pattern of Coagulase Negative Staphylococcus (CoNS) in neonatal septicemia. Indian Journal of Microbioloogy Research, April-June, 2018;5(2):236.239 No No Index Copernicus Google Scholar National
6.  D.E.Premalatha Bacteriological and mycological profile of chronic suppurative otitis media. International Journal of Otorhinolarngology and Head and Neck Surgery2018 May;4(3):754-758 No No Index Copernicus Google Scholar International
7. D.E.Premalatha, Vijetha Sajjanar Detection of biofilm formation, extended spectrum beta lactamase production and their correlation with antibiotic resistance among uropathogenic escherichia coli IP International journal of Medical Microbiology and Tropical Diseases 2021:7(3):1-7 No No Index Copernicus Google Scholar, Indian citation index International
5 DR.PRAKASH.N 1.Prakash.N, Mallikarjun Koppad, Siddesh K C False Positive Widal Reactions in Patients with Malaria the Diagnostic Chalenges and Public Health Implications  Indian Journal of Public Health Research and Development July-September 2014,Vol-5, No.3  No Yes Index Copernicus  Embase, Emcase National
2.Premalatha D.E, Prakash N   Seroprevalence of Brucellosis in a Tertiary care Hospital in Shimoga, Karnataka  Volume:4, Issue:5, May-2015, IISN.No.2279-8179 No No Index Medicus Google Scholar, Indian citation index International
3.Prakash N, Misbah Nazam, Halesh.L.H Bacterial diversity and antimicrobial resistance in Surgical site infections : A challenge to be tackled at the earliest!  Indian Journal Microbiology Research 2015:2(4):206-209 No No Index Copernicus Google Scholar, Indian citation index National
4.Prakash N, Arundathi H A, Halesh.L.H  Evaluation of Rapid screening methods in the diagnosis of urinary tract infections Indian Journal Microbiology Research,  January-March-2018:5(1):20-23 No No Index Copernicus Google Scholar, Indian citation index National
5. H.A.Arundathi, N.Prakash, L.H.Halesh, K.C.Siddesh Prevalence of high level gentamicin reistance among the clinical isolates of enterococcus species - Pure Appl. Microbiol 2022; 16(2): 1004 - 1009, Article No. 7293, Received :06/09/2021, Accepted : 18/02/2022, Published on line : 17/05/2022 No No Embase, DOAJ International

 

7. ಸಿ.ಎಂ.ಇ / ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ: 

 

 

8. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ/ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳು:

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ / ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ ದಿನಾಂಕ
ಇಂದ ಗೆ
1 ಡಾ.ಹಾಲೇಶ್.ಎಲ್.ಎಚ್ NA NA
2 ಡಾ.ಸಿದ್ದೇಶ್.ಕೆ.ಸಿ "CURRICULUM IMPLEMENTATION SUPPORT PROGRAMME" 24-07-2019 26-07-2019
3 ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಪ್ಪದ್ ”Basic Course Workshop” in Medical Education Technology 21-08-2014 23-08-2014
4 ಡಾ.ಪ್ರೇಮಲತಾ.ಡಿ.ಇ ”Basic Course Workshop” in Medical Education Technology 04-10-2012 06-10-2012
5 ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ್.ಎನ್ "CURRICULUM IMPLEMENTATION SUPPORT PROGRAMME" 24-07-2019 26-07-2019

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-10-2022 03:51 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080